Dış Kaynak Sağlama
 
Dış Kaynak Sağlama
Dış Kaynak (Out-Sourcing) Sağlama Hizmetleri

Siz sadece işinize odaklanın! ARKSOFT kurucularının saha destek deneyimleri ile sizin için en uygun personeli, kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda eğitir, akredite eder ve kurumunuzun IT ihtiyaçları doğrultusunda uzun dönem kiralar. Kiralama proje bazlı olacağı gibi tam zamanlı belirli süreli de olabilir. Dış Kaynak Modelimiz ARKSOFT’un saha deneyimlerine dayanarak, ARKSOFT Bilgi ve Rol Yönetimi çerçevesinde ITIL prensiplerine uygun olarak modellenmiştir. Bu modelde, Analiz, Planlama ve Uygulama fazlarından oluşur.
  • Kurumun IT servis haritası ve bağımlılıkları belirlenir.
  • Dış Kaynak personelinin sorumlulukları ve rol atamaları belirlenir.
  • Dış Kaynak personeline sorumlusu olduğu servisler için eğitim verilir ve akredite edilir.
  • Uygulama fazına başlanır, personel düzenli olarak denetlenir. Hizmetin uygulanması ITIL prensiplerine göre yapılır ve çalışmalar düzenli olarak günlük/haftalık ve aylık raporlar halinde IT yönetiminize sunulur.

Arksoft Hakkında