Bilişim Güvenliği
 
Bilişim Güvenliği
Bilişim Güvenliği

Bilgi güvenliği kapsamına giren çözümlerimiz ile ISO/IEC 27001 sertifikasyonları almanızı kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda;

• Kurum bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi,
• Servisler için Risk Değerlendirmeleri (Risk Assessments)
• Risk bulgularının iyileştirilmesi veya yönetilmesi
• Sürekli Kontrol için izleme mekanizmalarının oluşturulması

Konularında danışmanlık veriyoruz. Lütfen Aktif Dizin, Exchange, SQL ve SCCM ortamlarımız için Risk Değerlendirme ve İyileştirme çalışmalarımız için iletişime geçiniz.
Arksoft Hakkında